sobota 12. října 2019

Ohlášky 13. října 2019

Dnes je 28. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve
st: Nez. památka sv. Hedviky, řeholnice
čt: Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka
pá: Svátek sv. Lukáše, evangelisty
ne: 29. neděle v mezidobí 

Příští neděli 20. října 2019 je misijní neděle. Den, kdy se modlíme za misie a bude sbírka na misie.

Pojďte si s námi osvojit starozákonní knihu Júdit. Do středy 16.října 2019 čteme 5. a 6. kapitolu této knihy. Můžete si v nich podtrhat slova i věty, které vás osloví a podělit se o ně s ostatními.

Příští neděli bude mít po mši svaté v 9.30 Slávka Sychrová na faře povídání o její dobrovolné službě v Bulharsku. Pro ni to byl "rok naplno využitý, kdy mohla rozdávat lásku a zase ji přijímat, a to od těch nejchudších dětí z okraje společnosti." Všichni jsou srdečně zváni. 

Zveme všechny maminky na setkávání s malými dětmi na faře každý čtvrtek dopoledne. Více informací je na nástěnce a na webu. 

Ve dnech od 25.října do 8.listopadu 2019 je možné denně získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Je to za obvyklých podmínek tj. přijmout sv. smíření, sv. přijímání a navštívit hřbitov s modlitbou za zemřelé.

Žádné komentáře: