pátek 25. října 2019

Ohlášky 27.listopadu 2019

Dnes je 30. neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů
út: Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice
pá: Slavnost všech svatých
 Je to doporučený svátek.
so: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
ne: 31. neděle v mezidobí 

Ve dnech od 25.října do 8.listopadu 2019 je možné denně získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Je to za obvyklých podmínek tj. přijmout sv. smíření, sv. přijímání a navštívit hřbitov s modlitbou za zemřelé. 

Ve čtvrtek 31.října 2019 je uzávěrka nového čísla farního zpravodaje.

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod.

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20 hod.

U misijního kříže si můžete zapálit svíčku za člověka, který vám předal víru a nebo za na oplátku, za člověka, kterému jste víru předali vy. 

V sobotu na vzpomínku všech věrných zemřelých 2. listopadu 2019 bude mimořádně mše svatá v 8.00 hod., ve 14.20 v psychiatrické nemocnici a večer v 18.30.

Příští neděli 3. listopadu 2019 bude při mši svaté v 9.30 uvedena do své služby složením slibu a předáním dekretu nová ekonomická rada farnosti.

Srdečně Vás zveme ve neděli 3. listopadu 2019 v 18.00 hod. k modlitbě za obnovu mariánského sloupu v Praze.

V neděli 3. listopadu 2019 se sejdou večer v 19.30 na faře všichni, kdo mají zájem o přípravu na biřmování. Pokusíme se najít vhodný den a hodinu, kdy by příprava mohla být.

Pojďte si s námi osvojit starozákonní knihu Júdit. Do středy 6.listopadu 2019 čteme 9. a 10. kapitolu této knihy.

V neděli 10.listopadu 2019 bude po mši svaté pro rodiny s dětmi první spolčo pro děti. Bližší info na webu a na nástěnce.

V sobotu 23. listopadu 2019 se děti vydají na spolčo výlet, který tentokrát povede do Křtin. Bližší info na nástěnce a na webu.

Žádné komentáře: