sobota 30. listopadu 2019

Celonoční adorace pro a za mládež naší farnosti

Z pátku 13. prosince na sobotu 14. prosince 2019 bude v naší farnosti probíhat celonoční adorace pro a za mládež naší farnosti. Adorace začne v naší kapli Zasnoubení Panny Marie a sv. Josefa po večerní mší svaté. Je možné se zapsat na půl hodiny, kdykoliv během večera, noci. Adoraci zakončíme roráty v 5.00 hod. ráno v kostele.

Žádné komentáře: