sobota 30. listopadu 2019

Ohlášky 1. prosince 2019

Dnes je 1. neděle adventní.

Dnes je sbírka na církevní školy.
Dnes při všech bohoslužbách žehnáme adventní věnce.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Františka Xaverského, kněze
so: Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve
ne: 2. neděle adventní

Mládež od 15 do 35 let bude o letošním adventu dostávat kartičku s adventní výzvou papeže Františka, na které bude vždycky nějaká myšlenka na týden a úkol. Tématem prvního adventního týdne je Bůh si vybírá mladé spolupracovníky a mladí si mohou během týdne přečíst 1.kapitolu knihy Jeremiáš a nebo krátkou knihu Rút. Oba byli mladými Božími spolupracovníky. 

V úterý 3. prosince 2019 budou v 6 hod. roráty s následnou snídaní na faře. 

Srdečně Vás zveme v úterý 3. prosince 2019 v 18.00 hod. k modlitbě za obnovu mariánského sloupu v Praze

Ve středu 4. prosince 2019 bude po mši svaté v 19,15 setkání čtenářů starozákonní knihy Júdit. Čteme 13 a 14. kapitolu. 

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod. 

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20 hod. 

V sobotu 7. prosince 2019 bude od 10 hod. v našem kostele adventní duchovní obnova s P. Ladislavem Štefkem. Bližší info na nástěnce a na webu.

Příští neděli 8. prosince 2019 bude v 9.30 mše svaté pro rodiny s dětmi, na kterou dorazí i svatý Mikuláš a po ní bude spolčo pro děti

Příští pondělí 9. prosince 2019 budeme slavit patrocinium našeho kostela. Mše svatá bude ráno v 6.00 a mimořádně i večer v 18.30. 

Z pátku 13. prosince na sobotu 14. prosince 2019 bude v naší farnosti probíhat celonoční adorace pro a za mládež naší farnosti. Adorace začne v naší kapli Zasnoubení Panny Marie a sv. Josefa po večerní mší svaté. Je možné se zapsat na půl hodiny, kdykoliv během večera, noci. Adoraci zakončíme roráty v 5.00 hod. ráno v kostele.

Žádné komentáře: