sobota 23. listopadu 2019

Ohlášky 24.listopadu 2019

Dnes je Slavnost Ježíše Krista Krále.
Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nez. památka sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice
so: Svátek sv. Ondřeje, apoštola
ne: 1. neděle adventní .

Dnes bude po mši svaté pro rodiny s dětmi spolčo pro děti.

V sobotu 7. prosince 2019 bude od 10 hod. v našem kostele adventní duchovní obnova s P. Ladislavem Štefkem. Bližší info na nástěnce a na webu. 

V sakristii si můžete objednat Slovo na cestu na příští rok. Jde o liturgické texty na každý den a cena je 400,-Kč. 

Příští neděli bude sbírka na církevní školy

Příští neděli budeme při všech bohoslužbách žehnat adventní věnce.


Slovo otce biskupa ke sbírce na církevní školy:

Milí přátelé, vstupujeme do adventní doby, na jejímž prahu nás v liturgickém kalendáři vítá sv. Mikuláš, příklad štědrosti a patron škol. Na první neděli adventní je v brněnské diecézi po pěti letech vyhlášena opět sbírka na naše církevní školy. Výtěžek poslední sbírky byl použit na zabezpečení školních budov, aby byly jejich prostory lépe chráněny proti neoprávněnému vniknutí a tak byla zvýšena bezpečnost žáků. Výtěžek letošní sbírky bude určen především na zvýšení kvality výuky. O tom, že je to důležité, se zmiňuje i papež František, když říká, že školy jsou kořeny naší kultury a bez kořenů nelze přinášet ovoce. Církevní školy jsou navíc prostředím, kde se děti nemusejí za svou víru stydět, a ta pak může ve svobodě dorůst do plné odpovědnosti. Chci vám poděkovat za vaše štědré dary. S přáním požehnané doby adventní 
 Mons. Pavel Konzbul
pomocný biskup brněnský

Žádné komentáře: