sobota 2. listopadu 2019

Ohlášky 3. listopadu 2019

Dnes je 31. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka sv. Karla Boromejského, biskupa
so: Svátek Posvěcení lateránské baziliky
ne: 32. neděle v mezidobí 

Srdečně Vás zveme v neděli 3. listopadu 2019 v 18.00 hod. k modlitbě za obnovu mariánského sloupu v Praze.

V neděli 3. listopadu 2019 se sejdou večer v 19.30 na faře všichni, kdo mají zájem o přípravu na biřmování. Pokusíme se najít vhodný den a hodinu, kdy by příprava mohla být. 

Do pátku 8.listopadu 2019 je možné denně získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Je to za obvyklých podmínek tj. přijmout sv. smíření, sv. přijímání a navštívit hřbitov s modlitbou za zemřelé. 

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje

Pojďte si s námi osvojit starozákonní knihu Júdit. Do středy 6.listopadu 2019 čteme 9. a 10. kapitolu této knihy. 

V neděli 10.listopadu 2019 bude po mši svaté pro rodiny s dětmi první spolčo pro děti. Bližší info na webu a na nástěnce. 

V sobotu 23. listopadu 2019 se děti vydají na spolčo výlet, který tentokrát povede do Křtin. Bližší info na nástěnce a na webu.

Žádné komentáře: