sobota 28. prosince 2019

Ohlášky 29.prosince 2019

Dnes je Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa.

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Slavnost Matky Boží Panny Marie. 
Je to zasvěcený svátek.
čt: Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského

pá: Památka Nejsvětější jména Ježíš
Je to první pátek v měsíci.
ne: 2. neděle po Narození Páně


Silvestrovská děkovná bohoslužba bude v úterý 31.prosince 2019 v 16.00 hodin. Bude i ranní mše svatá v 6.00 hod.

Na Slavnost Matky Boží Panny Marie budou mše svaté v 8.00; 9.30; 11.00 a 18.30.

Zpovídání před prvním pátkem bude ve čtvrtek od 17.30 do 19.00 hod a v pátek dopoledne od 8.00 do 10.00 hod. a večer od 17.30 do 20.00 hod.

Adorace na první pátek bude ráno od 8.00 do 10.00 hod. a večer po mši svaté do 20 hod.

Modlíte se růženec nebo byste to chtěli zkusit? Od ledna bychom rádi darovali Panně Marii na Křenové čtvrtou růži živého růžence. Zatím projevilo zájem šest našich farníků. Potřebovali bychom jich ještě 14. Znamená to tři minuty denně darovat Panně Marii, Bohu i naší farnosti. Nebojte se a přihlaste se v sákristii nebo mailem na info(at)farnostkrenova.cz .

V naší zemi vzniká nová iniciativa modlitby za náš národ, jejímž cílem je národ sjednotit, duchovně podpořit ve hledání a následování Boží vůle a jenž by měla připomenout nezastupitelnost Boha, jako základu naší společnosti a našeho života. První modlitba za náš národ bude 3.ledna 2020 od 18 hod. v našem kostele. Bude se skládat z modlitby růžence za obnovu mariánského sloupu v Praze, pak bude mše svatá, která bude zakončená litaniemi k našim českým národním patronům.

Tříkrálová sbírka v naší farnosti bude 4. a 5 ledna 2020. V sobotu budou chodit jako tříkráloví koledníci skauti a v neděli děti ze spolča.

Na Slavnost Zjevení Páně 6. ledna 2020 bude mše svatá v 6.00 hod. a mimořádně i večer v 18.30.

Žádné komentáře: