pátek 6. prosince 2019

Ohlášky 8. prosince 2019

Dnes je 2. neděle adventní.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu.
 Je to doporučený svátek a patrocinium kostela.
pá: Památka sv. Lucie, panny a mučednice
so: Památka sv. Jana od Kříže, kněze
ne: 3. neděle adventní 


Mládež od 15 do 35 let dostane u obětního stolu další kartičku s adventní výzvou papeže Františka, na které je další myšlenka a úkol na druhý adventní týden. 

V pondělí 9. prosince 2019 budeme slavit patrocinium našeho kostela. Mše svatá bude ráno v 6.00 a mimořádně i večer v 18.30. 

V úterý 10. prosince 2019 budou v 18.30 večerní roráty neboli mši sv. jen při svíčkách v úterý s adventním impulzem a po ní posezení u teplého nápoje na faře. 

Ve středu 11. prosince 2019 bude po mši svaté v 19,15 setkání čtenářů starozákonní knihy Júdit. Čteme 15 a 16. kapitolu. 

Příští neděli 15. prosince 2019 bude v 9.30 mše svaté pro rodiny s dětmi, na kterou donesou skauti Betlémské světlo

Z pátku 13. prosince na sobotu 14. prosince 2019 bude v naší farnosti probíhat celonoční adorace za mládež i pro mládež. Zapsat se můžete vzadu na stolku. Bylo by pěkné, aby se na adoraci podíleli všechny generace: mladí, rodiče i prarodiče. Adorace bude probíhat v kapli. 

V sobotu 14. prosince 2019 budou v 5.00 roráty, které zakončí celonoční adoraci. Mše svatá bude v kostele.

Žádné komentáře: