čtvrtek 30. ledna 2020

Mariánský sloup v Praze

Milí farníci a drazí přátelé. Náš pán dnes stál při jednání na magistrátu v Praze a rozhodl se, že vyslyší naše modlitby a prosby a Panna Maria se vrátí na Staroměstské náměstí v Praze, aby náš národ ochraňovala ode všeho zlého. Při hlasování bylo 34 zastupitelů pro, proti bylo 11 a 12 se zdrželo hlasování. 
Z celého srdce děkujeme Pánu Ježíši, dále otcům Petrovi, Ladislavovi a Zdeňkovi za velkou podporu při modlitebních setkáních v našem kostelíčku na Křence, otci Renému z Moutnic, který nás celou dobu provázel a zasílal požehnání, uměleckému sochaři panu Váňovi za nesmírnou obětavost a laskavost, vám farníkům za modlitby růžence a všem těm, kteří při dnešním rozhodnutí stáli při projednávání tohoto nádherného příběhu. 
Přejeme vám všem pěkné dny, naplněné Božím požehnáním, a těšíme se na shledání při modlitbách za náš národ. 
František a Ludmila Dohnálkovi

Žádné komentáře: