čtvrtek 30. ledna 2020

Modlitby za náš národ

Všechny události, které se dějí v naší společnosti, mají vždy společného původce – člověka. Člověk už to mnohokrát v dějinách zkoušel bez Boha, který by měl být základem naší společnosti a našeho života. Měl by být základem všeho, co děláme a o co se pokoušíme. A stále znovu zakoušíme, že tomu tak není, vždycky se najde někdo, kdo Ho chce vyšoupnout z jeho místa. 
Z této zkušenosti vychází i nová celonárodní iniciativa modliteb za národ. Nemá jít o nějaké nařízení shůry od biskupů, kněží a nemá jít ani jen o čistě soukromou iniciativu věřících zespodu. Přání je, aby šlo o oboustrannou iniciativu. V naší farnosti jsme už udělali dobrou zkušenost s adorací za náš národ před volbami a také i s modlitbou růžence za obnovení mariánského sloupu v Praze. Chtěli bychom se vždycky jednou za měsíc modlit za náš národ. Nejprve modlitbou růžence před bohoslužbou a potom i při ní. 
Chtěli bychom i čerpat ze zkušeností a bohatství našich národních patronů. Po mši by pak mohla následovat adorace s litaniemi k našim českým národním ochráncům a zakončit bychom mohli svatováclavským chorálem. 
První modlitba za národ se konala 3. ledna 2020, kdy jsme prosili o jeho sjednocení ve všech směrech a rovinách a na pomoc jsme si vzali sv. Jana Nepomuka Neumana, kterému o sjednocování lidí dost šlo. Další modlitby se budou konat 2. února a 3. března 2020 a začneme pokaždé modlitbou růžence v 18.00 hod. a budeme pokračovat mši svatou a zakončíme adorací s litaniemi k našim národním ochráncům. 
o. Petr Polívka

Žádné komentáře: