středa 29. ledna 2020

Neděle Božího Slova

Svatý Otec ustanovil 3. neděli v mezidobí Nedělí Božího slova, s možností žehnat lektorům. Tentokrát připadla na 26. ledna. V tento den probíhaly v našem kostele všechny bohoslužby ve slavnostním duchu. Kněz nesl důstojně Písmo svaté v průvodu s ministranty a u oltáře je vystavil na k tomuto účelu vyzdobený ambon. Po liturgii slova vyzval jmenovitě všechny přítomné lektory, aby předstoupili před oltář. Každý svou ochotu ke službě potvrdil slovy „Tady jsem.“ Poté všem požehnal a varhaník doprovodil prosbu věřících k Duchu svatému hudbou. Od září loňského roku je v našem kostele zajištěna nedělní lektorská služba, při níž se střídáme v četbě prvního a druhého čtení. Jmenovitý rozpis je připraven vždy na delší dobu dopředu a v případě, že termín někomu nevyhovuje, není problém si ho vyměnit. Pokud by měl někdo z pokřtěných farníků zájem rozšířit naše řady, budeme rádi a může se domluvit s otcem Petrem. 

Žádné komentáře: