sobota 11. ledna 2020

Ohlášky 12.ledna 2020

Dnes je Svátek Křtu Páně. 

V tomto týdnu si připomínáme:
pá: Památka sv. Antonína, opata
so: Památky Panny Marie, Matky jednoty křesťanů
ne: 2.neděle v mezidobí 

Nebojte se živého růžence. Máme ještě pět volných tajemství. Zapsat se můžete na webu nebo v sakristii. 

Pojďme poděkovat za místo modlitby, bohoslužby a setkání s Bohem i s lidmi. V sobotu 18.ledna 2020 slavíme 106.výročí posvěcení našeho kostela. Mše svatá bude mimořádně ráno v 8,00 hod. a večer v 18.30. 

Zapojte se do čtení starozákonní knihy Samuel. Poznejte blíže dějiny izraelského národa a jejich prvních králů. První setkání bude ve středu 22.ledna v 19.15 na faře. Čteme první dvě kapitoly. Sešitky s tímto starozákonním textem budou k dispozici od pátku 17.ledna 2020 v sakristii. 

Ve čtvrtek 23. ledna 2020 je uzávěrka nového čísla farního zpravodaje. Své příspěvky můžete posílat na adresu: zpravodaj.krenova(at)gmail.com.

Žádné komentáře: