sobota 18. ledna 2020

Ohlášky 19.ledna 2020

Dnes je 2.neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli s úklidem kostela, stromků a Betléma po vánočních svátcích.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Památka sv. Anežky, panny a mučednice
pá: Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve
so: Svátek Obrácení svatého Pavla, apoštola.
ne: 3.neděle v mezidobí 

Jsou ještě volná tři tajemství živého růžence. Přihlásit se můžete v sákristii nebo napsat mail.

Zapojte se do čtení starozákonní knihy Samuel. Poznejte blíže dějiny izraelského národa a jejich prvních králů. První setkání bude ve středu 22.ledna v 19.15 na faře. Čteme první dvě kapitoly. Sešitky s tímto starozákonním textem jsou k dispozici v sakristii. 

Ve čtvrtek 23. ledna 2020 je uzávěrka nového čísla farního zpravodaje. Své příspěvky můžete posílat na adresu: zpravodaj.krenova(at)gmail.com. 

Příští neděli budeme slavit neděli Božího slova. Při každé bohoslužbě budeme žehnat těm, kdo se v naší farnosti zapojili do lektorské služby. 

Chtěli byste navštívit hrad Lemberk a baziliku v Jablonném v Podještědí, místa působení svaté Zdislavy. Chtěli byste slavit mši svatou v kapli Ducha svatého na zámku Lemberk. Napište se, prosím, vzadu na stolku. Podle počtu přihlášených se pak domluvíme, jak by se jelo a na jak dlouho i kdy by se jelo. Napište se, prosím, do neděle 9.února 2020 a pak uděláme setkání, kde se konkrétně domluvíme, co by šlo a bylo možné.

Žádné komentáře: