sobota 4. ledna 2020

Ohlášky 5. ledna 2020

Dnes je 2. neděle po Narození Páně. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Slavnost Zjevení Páně.
Je to doporučený svátek.
ne: Svátek Křtu Páně 

Dnes je tříkrálová sbírka v naší farnosti. 

Na Slavnost Zjevení Páně 6. ledna 2020 bude mše svatá v 6.00 hod. a mimořádně i večer v 18.30.

Jak funguje živý růženec v naší farnosti? Můžete se napsat na jeden volný desátek v sakristii nebo na webu. Modlit se ho můžete denně po dobu jednoho roku. K 8.12.2020 (patrocinium kostela) se můžete rozhodnout, zda budete pokračovat i v dalším roce. Je možné se zkusit zapojit. Zkusit to. Říká se, že za vyzkoušení se nic nedá a naší farnosti pomůže každá modlitba!

V sobotu 18.ledna 2020 slavíme 106.výročí posvěcení našeho kostela. Mše svatá bude mimořádně ráno v 8,00 hod. a večer v 18.30. 

Ve čtvrtek 23. ledna 2020 je uzávěrka nového čísla farního zpravodaje. Své příspěvky můžete posílat na adresu: zpravodaj.krenova(at)gmail.com.

Žádné komentáře: