čtvrtek 26. března 2020

Mimořádné plnomocné odpustky

VÝTAH Z DEKRETU, kterým Apoštolská penitenciárie uděluje se dar mimořádných odpustků věřícím postiženým nemocí Covid-19, zdravotnickým pracovníkům, rodinným příslušníkům a všem, kdo se o ně z jakéhokoli titulu, včetně modlitby, starají (Řím, 19. března 2020.): Apoštolská penitenciárie na základě autority papeže, s důvěrou ve slovo Krista Pána a při přijetí probíhající epidemie v duchu víry tak, aby se prožívala s vizí osobní konverze, dar odpustků při dodržování následujícího ustanovení.

Žádné komentáře: