pátek 13. března 2020

Modlitba v koronakrizi


MODLITBA V "KORONAKRIZI"

Pane, přinášíme Ti všechny nemocné 
 a prosíme Tě o útěchu a uzdravení. 
 Buď nablízku trpícím, zejména pak umírajícím. 
Prosíme, potěš ty, kteří nyní truchlí. 
 Daruj lékařům a vědcům moudrost a energii. 
Politikům a pracovníkům zdravotnických úřadů 
uvážlivost. 

Prosíme za všechny, kteří propadli panice, 
 všechny, které přemohl strach. 
 Prosíme o pokoj uprostřed bouře a o jasný pohled. 
Modlíme se za všechny, 
 kteří mají velikou materiální škodu nebo se jí obávají. 

Dobrý Bože, přinášíme Ti všechny, 
 kteří musejí být v karanténě, 
 kteří se cítí být osamoceni, 
 kteří nemohou nikoho obejmout. 
 Dotkni se srdcí svojí jemností. 
 A také prosíme, aby epidemie pominula, 
 aby počty zasažených poklesly, 
 aby se opět nastolila normalita. 

 Učiň nás vděčnými za každý den ve zdraví. 

Dej, ať nikdy nezapomínáme, že život je dar. 
 Že zemřeme a nemůžeme všechno kontrolovat. 
 Že Ty jediný jsi věčný. Že je v životě tolik nedůležitého, 
co se však velmi hlasitě projevuje. 

 Učiň nás vděčnými za mnohé, co bez období krizí 
tak rychle přehlédneme. 

Důvěřujeme Ti. Díky. 

Text: Johannes Hartl, Ausburg 
Překlad: P. Ladislav Štefek

Žádné komentáře: