sobota 7. března 2020

Ohlášky 8. března 2020

Dnes je 2.neděle postní. 

V tomto týdnu si připomínáme:
pá: Výroční den zvolení papeže Františka
ne: 3.neděle postní 

Křížovou cestu se modlíme vždy po večerní mši svaté v neděli a v pátek. Kdo by si chtěl ji chtěl vzít může se napsat v sákristii. 

Ve středu 11.března 2020 bude setkání čtenářů starozákonní knihy Samuel. Čteme sedmou a osmou kapitolu. 

Příští neděli 15.března 2020 bude mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti

Uzávěrka nového čísla farního zpravodaje bude v pondělí 23.března 2020. 

Ve středu 25.března 2020 to bude přesně rok od obnovení modlitby živého růžence v naší farnosti. Mše svatá v 18.30 bude za živé a zemřelé členy živého růžence. 

Hledáme lektory na čtení biblických textů: tři v sobotu večer, jednoho lektora na čtení v 11 hod. v neděli.

Žádné komentáře: