sobota 18. dubna 2020

Jsme všichni propojeni, ale nejsme spolu!

  "Každodenní důvěrné sblížení s Pánem je křesťanům vlastní. Snídávají s Pánem, berou od něj rybu a chléb, nenuceně o mnohém rozmlouvají," říká papež František ve své promluvě v domě svaté Marty. "Jsme propojeni, ale nejsme spolu," říká o kousek dál.
  A zmiňuje tam jednoho dobrého biskupa, blízkého lidu, který mu vyčinil otázkou: "Jak je to možné, bazilika je tak velká, proč tam nedáte aspoň třicet lidí, aby byli vidět? To přece nemůže být nebezpečné..." Papež František k tomu říká: "Pomyslel jsem si, co ho to napadá, v tu chvíli jsem nic nepochopil. Předsevzal jsem si, že se zeptám, co tím mínil, až se potkáme, protože je to skutečně dobrý biskup, blízký lidu. Pak jsem porozuměl, co tím mínil, že mne varoval před vir(tu)ální církví, svátostmi a Božím lidem." 

Žádné komentáře: