neděle 19. dubna 2020

Úmysly bohoslužebÚMYSLY BOHOSLUŽEB

v týdnu 19.4. - 26.4.2020


NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ  19.4.2020
Za živé a zemřelé farníky
Na poděkování za dar biřmování
Za zemřelého Vladimíra Marka
Za zemřelého Jana Janštu


Pondělí  20.4.2020
Za Andrejku Coufalovou, její děti a manžela


Úterý 21.4.2020
Za Boží ochranu pro vnuka
Za Andrejku Coufalovou, její děti a manžela


Středa 22.4.2020
Za zemřelé Drahomíru a Ladislava Cibulkovy
Za Andrejku Coufalovou, její děti a manžela


Čtvrtek 23.4.2020
Za zemřelé Annu a Zbyňka Gajdošovy
Za všechny členy širší rodiny, kteří se zřekli víry


Pátek 24.4.2020
Za zemřelého dobrodince Richarda
Za zemřelé rodiče Gajdošovy


Sobota  25.4.2020
Za zemřelé rodiče Horákovy

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  26.4.2020
Za Boží ochranu a požehnání pro vnuka
Za zemřelou sestru M. Josafatu Kučerovou
Za živé a zemřelé farníky
 Za Petra Šťastu a jeho rodinu

Žádné komentáře: