úterý 12. května 2020

Adorace s příležitostí ke svátosti smíření

Milí farníci! Během pandemie se naše farnost spojila nejen v modlitbě doma v rodinách, ale i každodenní adorací, kterou teď samozřejmě není možné nechat běžet v celém rozsahu, ale přeci jenom by nabídka mohla být o trochu větší.
Před pandemií jsme už udělali dobrou zkušenost s prvním pátkem, kdy byla příležitost k soukromé adoraci od 8 do 10 hod. a při ní byla i příležitost přijmout svátost smíření. V tom bychom chtěli pokračovat a rozšířit to na všechny pátky.
Zároveň bychom mohli zkusit přidat dvě hodiny odpoledne a to ve středu, kdy by byla soukromá adorace od 16 do 18 hodin a také příležitost přijmout svátost smíření.
Zkusíme do teď takhle udělat do konce školního roku a uvidíme, jestli se to osvědčí.
o. Petr Polívka

Žádné komentáře: