pátek 15. května 2020

Ohlášky 17. května 2020

Dnes je 6.neděle velikonoční. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela. 

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
čt: Slavnost Nanebevstoupení Páně
 Je to doporučený svátek.
ne: 7. neděle velikonoční 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření je ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hod. Svátost smíření je možné přijmout i ½ hodiny před začátkem každé bohoslužby. 

Ve čtvrtek 21. května 2020 na Slavnost nanebevstoupení Páně jsou na mši svatou zváni biřmovaní v roce 2017 v našem kostele a mohou vzít s sebou i své biřmovací kmotry. Budou to už 3 roky od jejich biřmování. 

V sobotu 23.května 2020 bude mimořádně mše svatá také v 8 hodin. Mše svaté v psychiatrické nemocnici do odvolání nebudou. 

Uzávěrka nového čísla farního zpravodaje je ve čtvrtek 28. května 2020.

V sobotu 30.května 2020 bude v 8 hodin mše svatá ke cti sv. Zdislavy, která má letos 800. výročí jejího narození v nedalekém Křižanově a je patronkou našich rodin.

V sobotu 30. května 2020 zveme na svatodušní vigilii s lucernáriem, kterou začneme ve 21 hodin na nádvoří našeho kostela. Bude příležitost i obnovit své křestní a biřmovací sliby. Mši svatou doprovodí náš chrámový sbor. 

Je opět možné zapojit se do modlitby živého růžence v naší farnosti. Třeba je současná pandemie tím okamžikem, pro ty kteří ještě váhají, zda se mají přidat. Stačí napsat mail, sms o. Petrovi. 

Od pondělí 25. května 2020 se dovolený počet účastníků bohoslužeb zvyšuje na 300 osob dle rozhodnutí vlády.

Žádné komentáře: