pátek 17. července 2020

Adorační den farnosti

Na úterý 21. července 2020 připadá adorační den naší farnosti. Proto bude od 6.30 do 18,30 hodin vystavena Nejsvětější svátost k celodenní soukromé adoraci. 

Zveme vás všechny, abyste se během dne zastavili zde v kostele a alespoň chvíli věnovali ztišení a modlitbě před Kristem v Eucharistii. 

 Každá farnost má během roku jeden svůj den, kdy se modlí za sebe i za celou diecézi. 

Kdo můžete, využijme tuto nabídku a zapojme se do tohoto nepřetržitého proudu modlitby. 

Adorační den začneme mší svatou v 6.00 hodin a zakončíme mší svatou v 18.30.

Žádné komentáře: