sobota 29. srpna 2020

Ohlášky 30.srpna 2020

Dnes je 22.neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitelé církve
pá: Je to první pátek v měsíci.
ne: 23.neděle v mezidobí 

Kostel je otevřený k přijetí svátosti smíření a k soukromé adoraci ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10.hod. 

Od 2.července 2020 jsme zrušili pevnou linku 543 249 933. Jsme k dispozici na telefonu 739 521 857. 

Zapisování mší svatých (intencí) pro čtvrté čtvrtletí (tj. říjen až prosinec) začne od 1.září 2020. Třetí čtvrtletí už je zadané. 

Uzávěrka nového čísla farního zpravodaje je 3.září 2020. 

První spolčo pro děti bude v neděli 6.září 2020, které začneme mší svatou v 9.30. 

Vyučování náboženství bude začínat v druhé polovině září. Vyučovací den bude čtvrtek od 16.30 – 17.15 pro všechny skupiny. Přihlášky jsou vzadu na stolku a odevzdávat je můžete v sakristii nebo na faře. 

Ve středu 9.září 2020 sejdeme se opět nad starozákonní knihou Samuel. Čteme 9. a 10.kapitolu. Setkání bude na faře v sále a je možné se kdykoliv připojit. 

Ve středu 16.září 2020 budeme pokračovat v modlitbách za náš národ. Sejdeme se k modlitbě růžence a po ní k bohoslužbě ke cti naší národní ochránkyni sv. Ludmily a na závěr se pomodlíme litanie k našim národním ochráncům. 

Potáborové setkání bude v neděli 20.září 2020, které začneme mší svatou v 9.30.

Žádné komentáře: