středa 9. září 2020

Mariánský sloup

  V naší farnosti se několik let konaly 3. dne v měsíci modlitby a bohoslužby za obnovení mariánského sloupu v Praze. 15. srpna letošního roku dospělo více než dvacetileté úsilí o nápravu vandalského činu z 3.11.1918 ke šťastnému závěru a obnovený mariánský sloup byl v Praze panem kardinálem Dukou posvěcen. Po slavnostní mši sv. v Týnském chrámu vyšel průvod biskupů, kněží a pozvaných hostí za zpěvu loretánské litanie na Staroměstské náměstí.

Z projevů, které tam zazněly, stojí určitě za zmínku slova pražského radního Jana Wolfa, který má obrovskou zásluhu na tom, že zastupitelstvo města Prahy dalo ke stavbě svolení: „Děkuji všem, kteří se na tento úmysl pomodlili byť jen jediný Zdrávas.“ Nejkrásněji poděkoval všem příznivcům i odpůrcům, se sobě vlastní pokorou, skromností a dobrosrdečností, jen několika málo, avšak o to milejšími a působivějšími slovy akademický sochař Petr Váňa - vytrvalý a hrdinný tvůrce sloupu. Doufejme, že dojde naplnění i veřejný slib starosty Prahy 1, který slavnostně prohlásil, že pražští hasiči, jejichž předkové se – byť možná zmanipulovaně – podíleli na stržení sloupu v r. 1918, budou obnovený sloup opatrovat a chránit.
   Nezapomenutelným momentem byl pro zúčastněné na náměstí, kde se před 72 lety komunistická ateistická diktatura chopila moci, zpěv písně „Kristus vítězí“…

Když odpoledne vysvitlo slunce, bylo nádherné pozorovat návštěvníky Prahy, kteří zcela samozřejmě odpočívali na stupních sloupu a v příjemném stínu vrhaném sochou Panny Marie. Jako by tam sloup vždy byl a patřil, jako by těch 102 let bez něj nebylo.
   Poděkování patří našim farníkům manželům Dohnálkovým, kteří s iniciativou modliteb za obnovení mariánského sloupu v naší farnosti začali a po léta je vytrvale organizovali. Poděkování patří také otci Petrovi, který tuto iniciativu podporoval obětí mše svaté. Je neuvěřitelné, že právě nám byla dopřána ta veliká milost, po které celé generace toužily, a mohli jsme se obnovení mariánského sloupu v Praze nejrůznější formou účastnit. Bohu a Panně Marii díky!
 Miloslav Trmač

Žádné komentáře: