čtvrtek 10. září 2020

Modlitby a bohoslužby za náš národ

Milí farníci! Od září bychom rádi pokračovali v modlitbách a bohoslužbách za náš národ. Začneme s modlitbou růžence za náš národ a budeme pokračovat bohoslužbou, při které se budeme hlouběji seznamovat s našimi českými národními patrony, abychom je s o to větší důvěrou mohli prosit o pomoc a ochranu. V lednu jsme se už seznámili se sv. Janem Nepomukem Neumannem. V září budeme slavit mši svatou ke cti sv. Ludmily a to přesně na její památku 16. září v 18:30 a po ní budou následovat litanie k našim českým národním ochráncům a svatováclavský chorál. V říjnu se seznámíme se sv. Hedvikou, která má památku 16. října. V listopadu se sv. Anežkou, která má památku 13. listopadu. V prosinci spojíme modlitby za náš národ s patrociniem našeho kostela a s poděkováním za obnovení mariánského sloupu v Praze. 
o. Petr Polívka

Žádné komentáře: