pátek 25. září 2020

Ohlášky 27.září 2020

Dnes je 26.neděle v mezidobí. 

Děkujeme všem, kteří pomohli při pravidelném úklidu kostela.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Slavnost sv. Václava, mučedníka, hl. patrona českého národa
     Je to doporučený svátek.
út: Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů
st: Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve
čt: Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve
pá: Památka svatých andělů strážných
 Je první pátek v měsíci.
ne: 27.neděle v mezidobí 

Příští neděli 4.října 2020 bude mimořádná sbírka na zaplacení příspěvku farnosti diecézi za rok 2020. Máme 23 donátorů, kteří už věnovali příspěvek 41 920 Kč, zbývá nám uhradit 89 600 Kč. Jde o peníze, kterou jsou učeny na kněze a pastoraci v brněnské diecézi. Budeme vděčny za všechny, hlavně malé dárce. 

V pondělí 28.září 2020 na Slavnost sv. Václava budeme mimořádně mše svatá v 8.00 hodin a večer v 18.30.

Využijte příležitosti k přijetí svátosti smíření a k soukromé adoraci ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10.hod. v našem kostele. 

Na první pátek v měsíci se pomodlíme litanie a zásvětnou modlitbu po večerní mši svaté. 

Spolčo výlet bude v sobotu 3.října 2020 a podíváme se s dětmi na nedaleký hrad Veveří. Bližší info jsou na webu a na nástěnce. 

Příští neděli 4. října bude mše svatá pro rodiny s dětmi a po ní spolčo pro děti

Ve středu 7.října 2020 bude mše svaté za a pro všechny, kdo se modlí v naší farnosti živý růženec. Jsou zváni i ti, kdo o tom uvažují, že by mohli zapojit. Máme zatím čtyři růže, a dáváme dohromady pátou. Zapsat se můžete v sákristii. 

Ve středu 7.října 2020 se znovu sejdeme nad knihou Samuel tentokrát nad 13 a 14. kapitolou na faře v sále.

Stanovisko ČBK ke konání bohoslužeb: osoby sedící v lavici: nemají povinnost zachovávat odstupy (a to i když si stoupnou či kleknou, jestliže neopustí své místo), • osoby stojící mimo lavice: mají povinnost zachovávat odstupy (s výjimkou členů domácnosti), • osoby pohybující se po kostele: mají povinnost zachovávat odstupy. Co bylo výše řečeno o bohoslužbách, platí o jakémkoliv jiném druhu církevních shromáždění, jestliže je lze považovat za veřejný projev náboženského vyznání.

Žádné komentáře: