sobota 5. září 2020

Ohlášky 6.září 2020

Dnes je 23.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Svátek Narození Panny Marie
st: Nez. památka sv. Petra Klavera, kněze
čt: Nez. památka bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
so: Nez památka Jména Panny Marie
ne: 24.neděle v mezidobí

Dnes je první spolčo pro děti po mši svaté pro rodiny s dětmi v 9.30. 

V letošním školním roce budou děti dostávat kartičky k nedělním evangeliím. Budou se učit dvorní etiketě na královském dvoře, aby se uměly chovat jako pravý rytíři a opravdové princezny. Kartičky budou lepit na plakáty, které dnes dostanou. Kdo přinese plakát se všemi nalepenými kartičkami dostane čokoládu, kdo přinese dva plakáty s nalepenými kartičkami dostane knížku Děti Krále od Maxe Lucada. 

Kostel je otevřený k přijetí svátosti smíření a k soukromé adoraci ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10.hod. 

Příští neděli při mši svaté pro rodiny s dětmi v 9.30 bude uvedena do služby katechetky naše dlouholetá farnice Jana Schwarzová, která také bude od tohoto školního roku vyučovat náboženství. Dostane k tomu úkolu požehnání a věřím, že bude vděčná, když ji přijdete podpořit i Vy svou modlitbou.

Příští neděli vyjde nové číslo farního zpravodaje

Vyučování náboženství bude začínat v druhé polovině září. Vyučovací den bude čtvrtek od 16.30 – 17.15 pro všechny skupiny. Přihlášky jsou vzadu na stolku a odevzdávat je můžete v sakristii nebo na faře. 

Ve středu 9.září 2020 se opět sejdeme nad starozákonní knihou Samuel. Čteme 9. a 10.kapitolu. Setkání bude na faře v sále a je možné se kdykoliv připojit. 

Ve středu 16.září 2020 budeme pokračovat v modlitbách za náš národ. Sejdeme se k modlitbě růžence a po ní k bohoslužbě ke cti naší národní ochránkyni sv. Ludmily a na závěr se pomodlíme litanie k našim národním ochráncům. 

Potáborové setkání bude v neděli 20.září 2020, které začneme mší svatou v 9.30. 

Spolčo výlet bude v sobotu 3.října 2020 a podíváme se s dětmi na nedaleký hrad Veveří. Bližší info budou následovat.

Žádné komentáře: