neděle 15. listopadu 2020

Ohlášky 15.listopadu 2020

Dnes je 33.neděle v mezidobí.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Nez. památka sv. Markéty Skotské
út: Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
st: Nez. památka Posvěcení římských bazilik svatých apoštolů Petra a Pavla
so: Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
ne: Slavnost Ježíše Krista Krále 

Kostel je otevřený ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10.hod. k soukromé modlitbě a k přijetí svátosti smíření. 

Mše svaté jsou slouženy na dané úmysly. Jednotlivé úmysly jsou na webu farnosti. 

Každý večer se můžeme ve 20 hodin připojit k modlitbě růžence za ukončení pademie covid-19.

Plnomocné odpustky pro duše v očistci je možné získat během celého měsíce listopad. 

Je možné si opět objednat Slovo na cestu na rok 2021 vydávané komunitou Blahoslavenství v Dolanech. Obsahuje čtení a evangelium na každý den, v neděli s delším rozjímáním. Vychází 6 krát do roka, vždy na dva měsíce, cena předplatného na celý rok 2021 je 400 Kč. Nový zájemci se prosím přihlašte u paní Terezie Široké tel.739 787 870 nebo mailem terezie.siroka(at)centrum.cz do neděle 22.11.2020. Kdo brožurku už odebírá, ať ji potvrdí, že má zájem ji odebírat i v roce 2021 a domluví se s ní na způsobu úhrady předplatného. 

Brněnský biskup Vojtěch Cikrle vyzývá ve středu k dobrovolnému vědomému a citelnému postu za ukončení pandemie.

Žádné komentáře: