sobota 28. listopadu 2020

Úmysly bohoslužeb

 ÚMYSLY BOHOSLUŽEB

v týdnu 29.11. - 6.12.2020
neděle 29.11. 2020         PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
za + sestry a živé a zemřelé sourozence
za uzdravení Josefa a za ochranu celé rodiny
za živé a zemřelé farníky
za + Marii Suchomelovou a celou rodinu

pondělí  30.11.2020
Svátek sv. Ondřeje
za rodinu Žáčkovu
za + Annu Simandlovou a její rodinu

úterý 1.12.2020
Nez. památka sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka
za spásu duše švagrové
za rodinu Brožovu, Nemeškalovu, Muškovu a Stojanovu

středa 2.12.2020
za kněze a na úmysl dárce
za otce Pera, otce Ladislava a otce Zdeňka

čtvrtek 3.12.2020
Památka sv. Františka Xaverského, kněze
za požehnání a ochranu pro vnučku a jejího manžela
za + rodiče z obou stran a duše v očistci

pátek 4.12.2020
Nez. památka sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve
Na poděkování za 25 let trvání Hnutí modliteb matek
za dobrodince naší farnosti

sobota  5.12.2020
za + Annu Simandlovou a její rodinu
za požehnání a ochranu pro mladou lékařku

neděle 6.12.2020        DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ
za uzdravení Heleny a celé rodiny
za děti ze spolča a za animátorky
za jednotu křesťanů a církve
za živé a zemřelé farníky

Žádné komentáře: