sobota 7. listopadu 2020

Úmysly bohoslužeb

ÚMYSLY BOHOSLUŽEB

v týdnu 8.11. - 15.11.2020neděle 8.11. 2020         32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ  8.11.2020
za + rodiče a sourozence z obou stran
za + Aloise, Václava, Jana a Vojtěcha Přehnalovy, Josefa Malíka, rodiče a duše v očistci
za + Františka Kachlíka, celou rodinu a duše v očistci
za živé a zemřelé farníky


pondělí  9.11.2020
Svátek Posvěcení lateránské baziliky

prosba o milost nalezení životního partnera

úterý 10.11.2020
Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitelé církve
za Boží požehnání pro Janu a jejího manžela
o Boží milosrdenství pro zemřelou Drahoslavu

středa 11.11.2020
Památka sv. Martina, biskupa
za Boží požehnání, zdraví duše i těla, vysvobození od Zlého pro synovce, sestru a švagra
za zemřelého manžela a jeho rodiče a sourozence

čtvrtek 12.11.2020
Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka
za Boží požehnání, zdraví duše i těla a vysvobození od Zlého pro rodiče
za Marii a Josefa Dobrovolných

pátek 13.11.2020
Památka sv. Anežky České, panny
za Boží požehnání, zdraví duše i těla a vysvobození od Zlého pro synovce, sestru a švagra
za náš národ

sobota  14.11.2020
za duše v očistci

neděle 15.11.2020        33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
za živé a zemřelé farníky
za + Aloise, Václava, Jana a Vojtěcha Přehnalovy, Josefa Malíka, rodiče a duše v očistci
za + P. Bohuslava Cempera
za duše v očistci

Žádné komentáře: