neděle 15. listopadu 2020

Úmysly bohoslužeb

ÚMYSLY BOHOSLUŽEB

v týdnu 15.11. - 22.11.2020neděle 15.11. 2020         33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
za živé a zemřelé farníky
za + Aloise, Václava, Jana a Vojtěcha Přehnalovy, Josefa Malíka, rodiče a duše v očistci
za + P. Bohuslava Cempera
za duše v očistci


pondělí  16.11.2020
Nez. památka sv. Markéty Skotské
za + Jiřího Křenka a členy rodiny

úterý 17.11.2020
Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice
za + Hanu, Michala a duše v očistci
za + Ladislava a Marii Grünfeldovy a celou rodinu

středa 18.11.2020
Nez. památka Posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla
na úmysl dárce
za + maminku a tatínka a rodiče a sourozence z obou stran

čtvrtek 19.11.2020
za + Alžbětu a Jindřicha Dobrovolné
na úmysl dárce

pátek 20.11.2020
za živou a zemřelou rodinu Karolovu
za nemocného bratra Jana a jeho uzdravení

sobota  21.11.2020
Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě
za + Jaroslava a živou a zemřelou rodinu

neděle 22.11.2020        SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
za duše v očistci
za živé a zemřelé farníky
za manžele Mócovy a za bratra Tibora
za + rodiče, sestry a duše v očistci

Žádné komentáře: