sobota 21. listopadu 2020

Úmysly bohoslužeb

 ÚMYSLY BOHOSLUŽEB

v týdnu 22.11. - 29.11.2020neděle 22.11. 2020         SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE
za duše v očistci
za živé a zemřelé farníky
za manžele Mócovy a za bratra Tibora
za + rodiče, sestry a duše v očistci

pondělí  23.11.2020
Nez. památka sv. Klementa I, papeže a mučedníka
za živou a + rodinu Sobotkovu
za zemřelou sestřenici Annu a nemocnou sestru Marii

úterý 24.11.2020
Památka sv. Ondřeje Dung Dũng Lạca, kněze, a druhů, mučedníků
za živou a zemřelou rodinu Kubíkovu
za spásu duše švagrové

středa 25.11.2020
Nez. památka sv. Kateřiny Alexandrijské
na úmysl dárce
za Boží požehnání pro Elenku a vnuka Dušanka

čtvrtek 26.11.2020
na úmysl dárce
za syna Erika a jeho obrácení

pátek 27.11.2020
aby se do rodin vrátilo čtení Písma a modlitba svatého růžence
na poděkování za vyslyšení proseb

sobota  28.11.2020
za + maminku Julianu a za zemřelé v rodině

neděle 29.11.2020        1. NEDĚLE ADVENTNÍ
za + sestry a živé a zemřelé sourozence
za uzdravení Josefa a za ochranu celé rodiny
za živé a zemřelé farníky
za + Marii Suchomelovou a celou rodinu

Žádné komentáře: