neděle 3. ledna 2021

Dvorní etiketa


Milé princezny a stateční rytířové! Během měsíce listopadu a prosince jsme se mohli seznámit s dalšími body dvorní etikety na královském dvoře.

10. Buď připraven na návštěvu (evangelium o družičkách s lampami a olejem)

11. Dary máme k pomáhání druhým (evangelium o hřivnách)

12. Chováme se ke každému jako ke Králi (evangelium o Posledním soudu)

13. Být připraven vyrazit

14. Mít někoho před sebou (kdo mě upozorní)

15. Nebát se dělat dobré a správné věci (Jak Křtitel vyzýval k obrácení)

16. Vyměnit své plány za Boží plány (Zvěstování Panně Marii)

17. Oslavovat Krále - Pána Boha svými skutky

18. Bojovat se zlem okolo i uvnitř (Simeon a Anna v chrámu)Žádné komentáře: