sobota 16. ledna 2021

Ohlášky 17. ledna 2021

Dnes je 2. neděle v mezidobí.
Děkujeme všem, kteří pomohli s úklidem vánoční stromků a betléma.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Výročí posvěcení našeho kostela.
      Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů.
st:  Nez. památka sv. Fabiána, papeže a mučedníka.
čt: Památka sv. Anežky, panny a mučednice.
pá: Nez. památka sv. Vincence, jáhna a mučedníka.
ne: 3. neděle v mezidobí.
     Je to Neděle Božího slova.


Na všechny bohoslužby v našem kostele je nutné se přihlašovat

V pondělí 18.ledna 2021 slavíme 107. narozeniny naší farnosti, neboli 107. výročí posvěcení našeho kostela. Mše svatá bude ráno v 6.00 hodin a potom večer budou dvě slavnostní bohoslužby v 17,15 a v 18.30. Poděkujeme za všechny, kdo v tomto kostele byli pokřtěni, biřmováni a u prvního svatého přijímání, kdo zde uzavřeli manželství, za všechny, kdo sem přicházejí k bohoslužbám i se pomodlit a vzpomeneme i na všechny zemřelé. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. 

V sobotu 23.ledna bude mimořádně mše svatá i ráno v 8.00 hodin

V neděli 24.ledna bude mše svatá také v 16.00 hodin. 

Letošní tříkrálová sbírka je letos online. Je to i upřednostňovaný způsob, jak letos do tříkrálové sbírky můžete přispět. Pokud by to pro někoho opravdu nebylo možné, je také sakristii v našem kostele jedna kasička tříkrálové sbírky, do které je možné přispět i v hotovosti. Kasička tam bude do konce sbírky tzn. do 24.ledna 2021.

Žádné komentáře: