sobota 20. února 2021

Ohlášky 21.února 2021

Dnes je 1. neděle postní.

 Dnes je sbírka Halíř sv. Petra. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům.

V tomto týdnu si připomínáme:
 po: Svátek Stolce svatého apoštola Petra
ne: 2. neděle postní.

V úterý 23.února 2021 bude v 18,30 mše svatá s našimi zájemci o biřmování.

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela.

V sobotu 27.února bude mimořádně mše svatá i ráno v 8.00 hodin.

V neděli 28.února bude mše svatá také v 16.00 hodin.

Prosíme o přihlášení na nedělní bohoslužby tzn. v sobotu večer v 18.30 a v neděli v 8.00, 9.30, 11. odpoledne v 16.00 a večer v 18.30.

Žádné komentáře: