pátek 26. února 2021

Ohlášky 28.února 2021

Dnes je 2. neděle postní.

V tomto týdnu si připomínáme:
ne: 3. neděle postní.

V úterý 2.března 2021 bude v 18,30 mše svatá s našimi zájemci o biřmování

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

V sobotu 6.března bude mimořádně mše svatá i ráno v 8.00 hodin. 

V neděli 7.března bude mše svatá také v 16.00 hodin. 

Prosíme o přihlášení na nedělní bohoslužby tzn. v sobotu večer v 18.30 a v neděli v 8.00, 9.30, 11. odpoledne v 16.00 a večer v 18.30.

Žádné komentáře: