úterý 9. března 2021

Mše svaté na sv. Josefa

 Milí farníci! V letošním roce je 150.výročí od vyhlášení Josefa patronem všeobecné církve. Využijme letošní slavnosti 19.března 2021 k hlubšímu seznámení se s tímto velkým světcem. Děti si mohou vylosovat nějakou vlastnost, která byla pro sv. Josefa typická a všichni se můžeme sejít ke slavnostní bohoslužbě, které budou v pátek 19. března v 6.00, v 17 a v 18.30. Na všechny bohoslužby je nutné se přihlásit.

o. Petr Polívka

Žádné komentáře: