sobota 13. března 2021

Ohlášky 14.března 2021

Dnes je 4. neděle postní.

V tomto týdnu si připomínáme:
pá: Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie
ne: 5. neděle postní.

V úterý 16.března 2021 bude v 18,30 mše svatá s našimi zájemci o biřmování. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

V sobotu 20.března bude mimořádně mše svatá i ráno v 8.00 hodin. 

V neděli 21.března bude mše svatá také v 16.00 hodin. 

Prosíme o přihlášení na bohoslužby na sv. Josefa, které budou ráno v 6.00, odpoledne v 17.00 a večer v 18.30. 

Prosíme o přihlášení na nedělní bohoslužby tzn. v sobotu večer v 18.30 a v neděli v 8.00, 9.30, 11. odpoledne v 16.00 a večer v 18.30. 

V sobotu 27.března 2021 bude od 10 hodin impuls se mši svatou k prožití Svatého týdne s P. Ladislavem Štefkem. Je nutné se přihlásit, stejně jako se přihlašuje na ostatní bohoslužby.

Žádné komentáře: