sobota 20. března 2021

Ohlášky 21.března 2021

Dnes je 5. neděle postní. 

V tomto týdnu si připomínáme:
čt: Slavnost Zvěstování Páně
ne: Květná neděle 

V úterý 23.března 2021 bude v 18,30 mše svatá s našimi zájemci o biřmování.

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin.

V čtvrtek 25.března na Slavnost Zvěstování Páně bude mše svatá v 6.00, v 16.00, 17.00 a v 18.30. Na všechny tyto bohoslužby, prosíme o přihlášení.

U příležitosti Zvěstování Páně bude mše svatá v 16 a v 18.30 pro všechny, kdo jsou zapojeni do modlitby živého růžence.

V sobotu 27.března bude mimořádně mše svatá i ráno v 8.00 hodin.

V sobotu 27.března 2021 bude od 10 hodin impuls se mši svatou k prožití Svatého týdne s P. Ladislavem Štefkem. Je nutné se přihlásit.

V neděli 28.března bude mše svatá také v 16.00 hodin.

Na Květnou neděli vstoupíme do Svatého týdne. Vzhledem k současném pandemické situaci nebude průvod s ratolestmi, ale pouze slavnostní vstup kněze s přisluhujícími.

Prosíme i o přihlášení na nedělní bohoslužby tzn. v sobotu večer v 18.30 a v neděli v 8.00, 9.30, 11. odpoledne v 16.00 a večer v 18.30. 

Zpovídání před velikonočními svátky bude ve Svatém týdnu v pondělí, v úterý a ve středu vždy od 16 do 18 hodin. Během zpovídání bude i příležitost k soukromé adoraci.

Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Dne 22. března 2021 uplyne rok od úmrtí první oběti nemoci COVID-19. Česká biskupská konference se rozhodnutím předsedy ČBK připojuje k občanské iniciativě „Minuta ticha“ v podobě rozeznění kostelních zvonů. Prosíme tímto všechny duchovní správce, aby zajistili, že budou v pondělí 22. března 2021 v době od 12:00 hodin znít kostelní zvony jako připomínka a symbolické uctění památky zemřelých v souvislosti s touto nemocí a jako vyjádření podpory pozůstalým. 

Biskupové vyzývají, abychom při sčítání lidu, které začne 27.března 2021 zaškrtli i, že se jako věřící hlásíme k římskokatolické církvi, má to vliv na to, jak významným partnerem bude církev v očích státu. Z pohledu katolické církve je příslušnost k církvi dána křtem. Řekněme společnosti, že jsme katolíci, ať s námi počítá.

Žádné komentáře: