sobota 27. března 2021

Ohlášky 28.března 2021

Dnes je Květná neděle. 

V tomto týdnu si připomínáme:
Touto nedělí začíná Svatý týden. 

   Velikonoční triduum patří k těm nejdůležitějším dnům v roce v každé farní rodině. Tyto dny slavíme všichni společně, což loni nešlo vůbec, a letos to jde jen za velmi omezených podmínek. 
  Tyto sváteční dny si nezaslouží, aby patřily jen pár vyvoleným, ani by neměly být přenechány osamoceným a těm co jsou na okraji farnosti. I ti budou svátky jistě raději slavit uprostřed nás, mezi námi a s námi. 
   Proto vás, prosíme, zapojte se do losování v co nejhojnějším počtu, jiný způsob jsme nenašli, aby zamezil tomu, aby nebyl jen pro vyvolené nebo osamocené. Chcete-li být spolu jako rodina, tak napište jen 1 lístek s jménem rodiny a počet osob. 
   Zapojit se do losování můžete buď na webu do pondělí do 12 hodin, anebo jednoduše vyplnit připravený lístek a hodit do krabice při východu z kostela. Losování proběhne v pondělí při mimořádné večerní bohoslužbě v 18.30 a pak budou informováni ti, kdo byli vylosováni. 
Na Zelený čtvrtek bude mše svatá na památku Poslední večeře Páně v 18.30. 
Na Velký pátek budou velkopáteční obřady v 15.00 hodin. 
Na Bílou sobotu budou obřady velikonoční vigilie ve 20 hodin. 

Zpovídání před velikonočními svátky bude ve Svatém týdnu v pondělí, v úterý a ve středu vždy od 16 do 18 hodin. Během zpovídání bude i příležitost k soukromé adoraci. 

Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

V úterý 30.března 2021 bude v 18,30 mše svatá s našimi zájemci o biřmování. 

Na Zelený čtvrtek bude v 16.00 mše svatá pro rodiny s dětmi, stejně jako v neděli na Boží hod velikonoční v 9.30. Chceme, aby se všichni děti mohly o Velikonocích dostat do bohoslužbu. Na tyto bohoslužbě se přihlašujte, prosím, přímo u o. Petra. 

Velký pátek je dnem přísného postu. (Přísný půst zahrnuje půst újmy a půst od masitých pokrmů. Při půstu újmy je dovoleno se najíst je jednou za den dosyta a dvakrát méně než jindy. Půst újmy zavazuje katolíky od 18 do dovršených 59 let. Nemoc od půstu újmy osvobozuje. Půst zdrženlivosti od masitých pokrmů zavazuje katolíky od 14 let.) 

Na Velký pátek bude v 9.30 hodin křížová cesta pro rodiny s dětmi a večer v 18.00 hodin bude křížová cesta pro farnost. Na křížové cesty není potřeba se přihlašovat. 

Zájemci o návštěvu nemocných před Velikonocemi se mohou přihlásit v sakristii, nebo telefonicky na faře. 

Na Slavnost Zmrtvýchvstání Páně budou mše sv. v 8.00, 9.30, 11,00, 14,30, 16.00 a 18.30. Při všech mší sv. se budou světit pokrmy. Je nutné se přihlásit, ale mělo by snad vyjít na všechny, kdo budou mít o bohoslužbu zájem.

Žádné komentáře: