pondělí 22. března 2021

Velikonoce na Křenové 2021

    Milí farníci! Vzhledem k současným pandemickým opatřením nemůžeme slavit Velikonoce, tak, jak bychom si přáli - všichni společně - jako jedna velká farní rodina.
Myslím si, že je v našich silách, abyste se všichni, kdo budete chtít, dostali na mši svatou na Božího hod velikonoční. Mše svatá v 9.30 bude pro rodiny s dětmi a účast na této bohoslužbě je po domluvě se mnou. Na ostatní bohoslužby, které budou v 8.00, v 11.00, ve 14.30, v 16.00, v 18.30 se bude možné přihlásit, jak jste zvyklí. 
   Na bohoslužby o velikonočním triduu se dostane opravdu nepatrná část našich farníků. Obřady je možné dělat jen jednou a není možné je opakovat. Velmi těžko bychom vybírali, kdo by to měl být a proto jsem se rozhodl pro biblickou variantu: budeme losovat. Ať Duch svatý sám vybere v jakém složení budeme slavit obřady velikonočního třídenní. 
Obřady budou takto: Na Zelený čtvrtek 1.dubna 2021 bude mše svatá v 18.30, na Velký pátek 2.dubna 2021 budou Velkopáteční obřady v 15.00 a na Bílou sobotu 3.dubna 2021 bude velikonoční vigilie ve 20.00 hod. Návrat do místa bydliště patří mezi výjimky ze zákazu nočního vycházení, takže se na ni můžete odvolat. 
   Všichni farníci mají možnost vhodit lístek se svým jménem, s telefonem nebo mailem do krabice v kostele. Výhodu má třeba domácnost s 6 osobami, která tam může vhodit až 6 jmen a třeba alespoň jeden z nich bude jako zástupce vylosován, aby se účastnil jedné z oslav velikonočního tridua v naší farnosti. Radostnou zprávu o tom, že jste byli vylosováni dostanete na uvedený kontakt. Svůj lístek je možné poslat i mailem nebo smskou na faru se stejnými údaji (nejpozději do pondělí 29.3. do 12 hodin), v kostele je možné lístek vhodit i těsně před večerní bohoslužbou.  
   Lístky je možné vhazovat do krabice v kostele u východu z kostela do mimořádné večerní mše svaté, která bude v pondělí 29.března v 18.30 a na závěr v rámci ohlášek proběhne losování. Nejprve budeme z této krabice losovat 30 lidí na Zelený čtvrtek, pak 30 lidí na Velký pátek a pak 30 lidí na Bílou sobotu.
Přeji Vám všem dobré zakončení letošní postní doby, dobré prožití Svatého týdne a těším se na viděnou na Boží hod velikonoční.
o. Petr Polívka

Žádné komentáře: