neděle 25. dubna 2021

Projděte si Vyznání víry s papežem Františkem

 Milí farníci! V úterý je teď mše svatá s našimi zájemci o biřmování, ale není určena jen pro ně. Jsou zváni i všichni ostatní. Máte možnost jednak vidět, kdo se u nás ve farnosti na biřmování připravuje, podpořit je a třeba se i něco nového dozvědět o Vyznání víry. Myšlenky čerpáme z 8.dílného televizního pořadu italské televize, kde italský kněz Marci Pozza tuto modlitbou prochází s papežem Františkem. Je to velmi osobní a můžete to prohloubit náš vztah k našemu vyznání víry.

o. Petr Polívka

Žádné komentáře: