sobota 15. května 2021

Ohlášky 16.května 2021

Dnes je 7.neděle velikonoční 

V tomto týdnu si připomínáme:
út: Nez. památka sv. sv. Jana I., papeže a mučedníka
čt: Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze
pá: Svátek Výročí posvěcení katedrály
ne: Slavnost Seslání Ducha svatého 

Příští neděli 23.května 2021 bude sbírka na charitu. Bude možné podpořit svým darem dílo Charity a pomoci lidem v nouzi. 

Stále nabízíme mši svatou i v neděli 16.00 hodin, aby se všichni mohli dostat na živou bohoslužbu. Rozdělíme-li se na 5 bohoslužeb, tak by to mělo stačit pro všechny. Stále, prosíme, o přihlašování na bohoslužby v neděli. 

Po večerní bohoslužbách se teď v měsíci květnu modlíme litanie k Panně Marii

V úterý 18.května 2021 bude v 18,30 mše svatá s našimi zájemci o biřmování. Probíráme Vyznání víry podle katechezí papeže Františka. Všichni jsou srdečně zváni. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Ve středu se přede mší svatou modlíme svatojosefský desátek. Je to náš den sv. Josefa. 

Ve čtvrtek 20.května 2021 budeme pokračovat v modlitbách za náš národ a v seznamování s našimi národními patrony, kterým tentokrát bude Klement Marie Hofbauer. Pomodlíme se litanie a zazpíváme svatováclavský chorál. 

V sobotu 22.května bude mše svatá i ráno v 8.00 hodin a večer v 18.30 bude mše svatá z vigilie Seslání Ducha svatého. 

Letošní farní tábor bude konat od soboty 7. srpna do soboty 14. srpna 2021 v Osové Bítýšce. Hlaste se, prosím, u o. Petra. 

Pouť mládeže do Jablonného v Podještědí se bude konat od pátku 27.srpna do úterý 31.srpna 2021. Hlaste se, prosím, u o. Petra.

Žádné komentáře: