sobota 22. května 2021

Ohlášky 23.května 2021

Dnes je Slavnost Seslání Ducha Svatého. Dnes je sbírka na charitu.

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Památka Panny Marie Matky Církve
út: Nez. památka sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve
st: Památka sv. Filipa Neriho, kněze
čt: Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze
so: nez. památka sv. Pavla VI., papeže
ne: Slavnost Nejsvětější Trojice

Od příští neděle budou už i nedělní bohoslužby bez přihlašovaní. Nadále je potřeba mít zakryté dýchací cesty (respirátorem nebo nanorouškou), dodržovat dvoumetrové rozestupy mezi účastníky (s výjimkou členů jedné domácnosti) a dezinfikovat si ruce při vstupu do kostela. 

Pandemická opatření platí i během svatého přijímání (hlavně 2m rozestupy), které teď budeme podávat na dvou místech. Jedna řada bude před obětním stolem a druhá řada před bočním oltářem Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Stále doporučujeme přijímat na ruku, kdo chce přijímat do úst, ať přijímá jako poslední. Nechte si na svaté přijímání čas, nikam nespěcháme. Poodstupte si bokem a přijměte Krista do svého srdce. 

Po večerní bohoslužbách se teď v měsíci květnu modlíme litanie k Panně Marii

V úterý 25.května 2021 bude v 18,30 mše svatá s našimi zájemci o biřmování. Probíráme Vyznání víry podle katechezí papeže Františka. Všichni jsou srdečně zváni. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Ve středu se přede mší svatou modlíme svatojosefský desátek. Je to náš den sv. Josefa. 

V pátek 28.května 2021 se koná v celé republice Noc kostelů. Náš kostel bude otevřený ke ztišení, modlitbě či prohlídce od 20 do 22 hod. Bude také otevřená kaple Ducha Svatého v Radiu Proglas na Olomoucké 7 od 18 do 22 hod. Další info najdete v novinách k Noci kostelů, které jsou k dispozici na stolku. 

V sobotu 29.května bude mše svatá ráno v 8.00 hodin

Příští neděli už bude obvyklý pořád bohoslužeb ráno v 8, 9,30 a v 11,00 a večer v 18.30. 

Letošní farní tábor bude konat od soboty 7. srpna do soboty 14. srpna 2021 v Osové Bítýšce. Hlaste se, prosím, u o. Petra. 

Pouť mládeže do Jablonného v Podještědí se bude konat od pátku 27.srpna do úterý 31.srpna 2021. Hlaste se, prosím, u o. Petra.

Žádné komentáře: