sobota 8. května 2021

Ohlášky 9.května 2021

Dnes je 6.neděle velikonoční

V tomto týdnu si připomínáme:
st: Nez. památka sv. Pankráce, mučedníka
čt: Slavnost Nanebevstoupení Páně
 Je to doporučený svátek.
pá: Svátek sv. Matěje, apoštola
ne: 7.neděle velikonoční

Dnes je sbírka na pronásledované křesťany, která je konkrétně určena na pomoc křesťanům Blízkého Východu. Upřímné Pán Bůh zaplať všem dárcům. 

Stále nabízíme mši svatou i v neděli 16.00 hodin, aby se všichni mohli dostat na živou bohoslužbu. Rozdělíme-li se na 5 bohoslužeb, tak by to mělo stačit pro všechny. Stále, prosíme, o přihlašování na bohoslužby v neděli. 

Po večerní bohoslužbách se teď v měsíci květnu modlíme litanie k Panně Marii. 

V úterý 11.května 2021 bude v 18,30 mše svatá s našimi zájemci o biřmování. Probíráme Vyznání víry podle katechezí papeže Františka. Všichni jsou srdečně zváni. 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

Ve středu se přede mší svatou modlíme svatojosefský desátek. Je to náš den sv. Josefa. 

V sobotu 15.května bude mše svatá i ráno v 8.00 hodin

Letošní farní tábor bude konat od soboty 7. srpna do soboty 14. srpna 2021 v Osové Bítýšce. Hlaste se, prosím, u o. Petra. 

Pouť mládeže do Jablonného v Podještědí se bude konat od pátku 27.srpna do úterý 31.srpna 2021. Hlaste se, prosím, u o. Petra.

Žádné komentáře: