neděle 21. května 2023

Oblíbené knížky o. Petra nejen pro děti

KDYBYCH TAK MĚL ZELENÝ NOS, Max Lucado
Nakladatelství Samuel 2022
Když začnou Zemíci malovat nos na zeleno, Kašparovi to zpočátku připadá jako hloupost. Vždyť díky zelenému nosu nejsou ani rychlejší, ani silnější a ani chytřejší. Jsou jenom zelenější. Proč by si měl nechat natřít nos jen proto, aby vypadal jako ostatní? Řezbář Eli přece schválně vyrobil Zemíky tak, aby vypadali každý jinak. Ale postupně začne Kašparovi a jeho kamarádům připadat, že mít zelený nos možní není až zas tak špatný nápad.

JSI MŮJMax Lucado
Nakladatelství Samuel 2021
V Zemíkově nemluví nikdo o ničem jiném než o krabicích a míčkách. Každý jich chce mít co nejvíce. Luxusní míčky. Barevné krabice. Nikdo bez nich nechce vypadat jako nějaký chudák – ani Kašpar. Snaží se udělat nemožné, jen aby se ostatním vyrovnal. Naštěstí je tady řezbář Eli, který ho v tom nenechá. Pajdulák Kašpar, se kterým jsme se setkali již v knize Jsi úžasný, se ve svém novém dobrodružství naučí, že nezáleží na tom, kolik toho máme, ale komu patříme.

DĚTI KRÁLE, 
Max Lucado
Nakladatelství Samuel 2020

Do městečka má už brzy přijet král, který se rozhodl adoptovat pět osiřelých dětí. nastane velké pozdvižení - je přece potřeba, aby mu děti připravily nějaké pořádné dary a udělaly na něj dojem! A tak se všechny pustí do práce...
 
JSI ÚŽASNÝ, Max Lucado
Nakladatelství Návrat domů 2019

Každý den prováděli malí dřevění lidé zvaní zemíci stejnou věc: vzájemně se nálepkovali hvězdami nebo puntíky. Když byl hezký, měl hladký povrch a krásnou barvu, dostal vždy hvězdičky. Kdo měl neuhlazené tělo nebo oprýskanou barvu, dostal puntík. Kašpar byl jedním z nich.VĚŘÍM, Bruno Ferrero
Vyprávěj mi o vyznání víry
Karmelitánské nakladatelství 2022

Bůh je nekonečný a všemohoucí a v Ježíši Kristu se stal člověkem. Jak si to máme představit? Jak vůbec mluvit o velikých tajemstvích víry? Knížka je rozdělená do 12 částí a seznamuje nás s jednotlivými články víry.

Vyprávěj mi O SVATÉM PŘIJÍMÁNÍ,
 Bruno Ferrero
Vyprávěj mi o vyznání víry
Karmelitánské nakladatelství 2021

Jídlo spojuje lidi dohromady. Při stolování si vyprávíme a prožíváme chvíle štěstí, na které nejde zapomenout. Ježíš to všechno věděl. A tak se stal naším pokrmem, aby s námi zůstal navždy. Krásně ilustrovaná knížka nabízí příběhy, zamyšlení a modlitby, jež přibližují tajemství eucharistie. 

Vyprávěj mi O DESATERU,
 Bruno Ferrero
Vyprávěj mi o vyznání víry
Karmelitánské nakladatelství 2021

Desatero – deset Božích slov, deset krátkých vět, které se člověku vryjí do srdce – nám pomáhá být dobrými lidmi. Učí se je děti i rodiče. Znají je často i ti, kdo v Boha nevěří a do kostela nechodí. Podstatu Desatera lze vyjádřit dvěma větami: „Miluj Boha. A miluj svého bližního jako sám sebe.“ Knížka nabízí příběhy a zamyšlení nad slovy, která dávají člověku svobodu a celému světu krásu i řád. 

ZDRÁVAS, MARIA,
 Bruno Ferrero
Karmelitánské nakladatelství 2018

Knížka nabízí text modlitby Zdrávas Maria s krátkými příběhy, které dětem přiblíží jak obsah této krásné modlitby, tak i láskyplnou přítomnost Panny Marie v našich životech. 

OTČE NÁŠ, Bruno Ferrero
Karmelitánské nakladatelství 2017

Knížka nabízí text modlitby Otče náš a několik krátkých příběhů se zamyšlením, které dětem pomohou této modlitbě lépe porozumět. 

MALÝ KRÁL, Ivan Renč
Karmelitánské nakladatelství 2017

Jsou v mém království dobří a poctiví lidé? Jsou hodní na děti? Starají se o ně pečlivě a mají je rádi nade všechno bohatství? Odpovědi na takové otázky hledá mladičký král při šesti výpravách po svém království. Na nich zažívá různá dobrodružství a zároveň poznává lidské vlastnosti, jakými jsou obětavost, vlídnost, pracovitost, ale i zloba, chamtivost a zlomyslnost. Kniha nabízí dětskému čtenáři zábavné čtení i poznání, co je pro dobré vztahy mezi lidmi podstatné a nezbytné.


MILÝ PAPEŽI FRANTIŠKU
Nakladatelství Leda 2016

Proč už se dneska neděje tolik zázraků? Co dělal Bůh, než stvořil svět? Mají zlé lidé taky svého strážného anděla? Papež František odpovídá na tyto a na řadu dalších otázek od dětí, jako jsi ty.NA ARŠE V ŠEST
Naklatelství Petrinum 2015

Příběh vzdáleně inspirovaný Noemovou archou pro děti i dospělé o všelijakých představách o Bohu, a to vše ve chvíli, kdy se blíží potopa světa. "Nejsem Bůh," řekl Noe polichocen. "Ale my jsme si Boha právě tak představovali," řekli zklamaně tučňáci, "jako starce s dlouhým bílým vousem." "To si myslí mnozí," řekl Noe, "ale Bůh není muž." "Bůh je žena?!" "Ne!" zvolal Noe rozhořčeně a skla jeho brýlí se pohoršeně zaleskla. "Pochop," řekl jeden tučňák, "Bůh je spíše něco na způsob věci," a malý tučňák se tenkým hlasem zeptal: "Jako třeba toustovač?"

Žádné komentáře: