neděle 11. července 2021

Ohlášky 11.července 2021

Dnes je 15. neděle v mezidobí

V tomto týdnu si připomínáme:
út: nez. památka sv. Jindřicha
st: nez. památka bl. Hroznaty, mučedníka
čt: Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve
pá: nez. památka Panny Marie Karmelské
so: nez. památka Bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží
ne: 16. neděle v mezidobí 

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

V sobotu 17.července bude mše svatá ráno v 8.00 hodin.

Co můžeme udělat pro budoucí rodiny víc než vzít mladé do Jablonného ke svaté Zdislavě, aby u ni čerpali inspiraci. Pouť mládeže do Jablonného v Podještědí se bude konat od pátku 27.srpna do úterý 31.srpna 2021. Hlaste se, prosím, nejpozději do 15.července 2021.

Ve středu 21. července 2021 bude adorační den naší farnosti. Proto bude od 6.30 do 18,30 hodin vystavena Nejsvětější svátost k celodenní soukromé adoraci. Adorační den zakončíme mši svatou v 18:30. Zveme vás všechny, abyste se během dne zastavili zde v kostele a alespoň chvíli věnovali ztišení a modlitbě před Kristem v Eucharistii. Každá farnost má během roku jeden svůj den, kdy se modlí za sebe i za celou diecézi. Kdo můžete, využijme tuto nabídku a zapojme se do tohoto nepřetržitého proudu modlitby.

Žádné komentáře: