sobota 3. července 2021

Ohlášky 4.července 2021

Dnes je 14. neděle v mezidobí. 

V tomto týdnu si připomínáme:
po: Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa, patronů Evropy
út: nez. památka sv. Marie Goretti, panny a mučednice
pá: nez. památka sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků
ne: 15. neděle v mezidobí 

Dnes je sbírka na bohoslovce

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

V sobotu 10.července bude mše svatá ráno v 8.00 hodin. 

Co můžeme udělat pro budoucí rodiny víc než vzít mladé do Jablonného ke svaté Zdislavě, aby u ni čerpali inspiraci. Pouť mládeže do Jablonného v Podještědí se bude konat od pátku 27.srpna do úterý 31.srpna 2021. Hlaste se, prosím, nejpozději do 15.července 2021.

Žádné komentáře: