sobota 21. srpna 2021

Kartičky k nedělní evangeliím

Ve školní rok 2021/2022 budou děti opět dostávat kartičky k nedělním evangeliím. Karty jsou vymyšleny tak, aby jejich sbírka tvořila společenskou hrou a současně aby si z nich děti mohly vytvářet další obrázky. 
Startujeme v neděli 5.září 2021.

společenská hra: Pečujeme o Boží stvoření

Hra je určena pro dva a více hráčů.

Cíl: Zbavit se všech kartiček, které má hráč v ruce, vyložením dvojic karet se stejným symbolem a nezůstat posledním hráčem ve hře s kartou "Špinavý kluk".

Příprava: Nachystáme si všechny nasbírané kartičky, které mají svou dvojici podle symbolu v pravém horním rohu. Do hry zařadíme také kartu "Špinavý kluk". Před zahájením hry karty promícháme a rozdáme mezi hráče obrázkem dolů.

Pravidla: Hru začíná nejmladší hráč. Drží své karty roztažené do vějíře a nabídne hráči po své pravé ruce, aby si jednu z nich vytáhl, aniž by druhý hráč viděl, co je na nich vyobrazeno. ten si jednu z nich vybere, podívá se na ni a porovnává ji s kartami ve své ruce. pokud najde kartu se stejným symbolem, vyloží obě karty před sebe na stůl. pokud se s žádnou jeho kartou neshoduje, zařadí ji do svého balíčku. nyní tento hráč nabídne stejným způsobem roztažené karty hráči po jeho pravé ruce, ten si jednu vybere, porovná, případně odloží stejné a nabídne dalšímu hráči. tak se to opakuje stále dokola. Ten, kdo se jako první zbaví všech karet, se stává vítězem, tím ale hra nekončí. prohrává ten hráč, který zůstane jako poslední ve hře s kartou "Špinavý kluk". Hra pokračuje až do té doby, než se všichni zbaví svých karet a jednomu z hráčů zůstane v ruce karta !Špinavý kluk". Tento hráč hru prohrál.

Alternativy:

Hru je možné hrát i v případě, že nemáte nasbírány všechny kartičky. Jen je nutné, aby každá karta ve hře měla svou dvojici (podle značky v pravém horním rohu)

Pokud nemáte k některé kartě dvojici, můžete místo ní použít kartu 45, která je navíc. dokreslete si na ni chybějící značku.

Je možné také spojit dvě sady kartiček dohromady. v takovém případě je pro vyložení dvojice karet nutné, aby se shodoval nejen symbol v pravém horním rohu, ale také obrázek.

Dvě sady kartiček je možné hrát také jako pexeso.

Žádné komentáře: