sobota 28. srpna 2021

Ohlášky 29.srpna 2021

Dnes je 22.neděle v mezidobí

V tomto týdnu si připomínáme:
pá: památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve
ne: 23. neděle v mezidobí 

Příští neděli 5.září 2021 zahájíme nový školní rok mší svatou pro rodiny s dětmi v 9.30, při které požehnáme tašky do školy a bude první spolčo pro děti

Ve středu 8.září 2021 zveme na přednášku sochaře Petra Váni, kterou dokončí příběh mariánského sloupu v Praze a po ní bude děkovná bohoslužba. Po bohoslužbě bude možnost neformálního setkání, na které prosíme o přihlášení pomocí formuláře na webu, telefonicky anebo v sakristii. Bližší info na nástěnce a na webu. 

Vzadu na stolku jsou přihlášky do náboženství. Vyplněné přihlášky odevzdávejme, prosím, do neděle 12.září 2021. Vyučovací den je čtvrtek a první hodina bude ve čtvrtek 16.září v 16.30. 

V letošním školním roce bude probíhat příprava na první svaté přijímání v rámci hodin náboženství. Bližší info u o. Petra. 

V sakristii je možné zapisovat na mše svaté do konce září

Příležitost k soukromé adoraci a k přijetí svátosti smíření bude ve středu od 16 do 18 hodin a v pátek od 8 do 10 hodin. Zapište se, prosím, na adorační službu na stolku u východu z kostela. 

V sobotu 4.září bude mše svatá i ráno v 8.00 hodin

Potáborové setkání bude v neděli 3.října 2021, které začneme mší svatou v 9.30 a po ní bude setkání pokračovat na faře. Všichni jsou srdečně zváni. 

V neděli 10.října 2021 bude při mši svaté v 9.30 udělovat biskup Pavel Konzbul svátost biřmování devíti našim farníkům.

Žádné komentáře: